The Official Website of the city of Las Piñas

LIFESTYLE

MABUHAY ANG MGA BAGONG KASAL!

Maging tapat sa isa’t-isa. Isaisip at isapuso na ang pag-aasawa ay isang bokasyon. Hangad ko ang inyong tagumpay. Para sa mga katanungan tungkol sa kasalang bayan tumawag sa 873-30-52.

GO BACK